Infiltratiekratten

 
In de toekomst wordt het steeds belangrijker om regenwater eerst op te vangen voordat het wordt afgevoerd naar onze rioleringen, de tuin en het grondwater. Door klimaatverandering worden weersomstandigheden extremer en kan er in korte tijd een enorme hoeveelheid neerslag vallen. We zien dan ook steeds vaker dat onze rioolsystemen overbelast raken, straten en tuinen vol lopen met water en kelders overstromen. Aan de andere kant krijgen we ook last van droge periodes waarbij de kans op bodemverzakking toeneemt en bomen minder goed bij het grondwater komen.

Infiltratiekratten installeren
Een milieuvriendelijke oplossing is om de hemelwaterafvoer los te koppelen en te installeren op infiltratiekratten die in de tuin worden gegraven. De infiltratiekratten bufferen het opgevangen regenwater van het dak en laten het langzaam los in de tuin. Op deze manier wordt het rioolsysteem en de tuin ontlast van grote hoeveelheden water, maar ook het grondwater blijft door dit systeem beter op peil, paalfunderingen blijven beschermd, bodemdaling wordt tegengegaan en bomen kunnen makkelijker bij het grondwater om te kunnen groeien.

Hoeveel infiltratiekratten er nodig zijn wordt berekent aan de hand van het oppervlakte van het dak waarvan het regenwater wordt afgevoerd. Voor zware regenval wordt uitgegaan van 15mm per m2, maar sommige gemeentes eisen andere hoeveelheden. Een millimeter staat gelijk aan één liter water. In theorie zou een gemiddeld huis met een dakoppervlakte van 30m2 dan 450 liter water moeten kunnen opvangen. Het plaatsen van twee infiltratiekratten is in de meeste gevallen dan voldoende.

De infiltratiekratten worden ingegraven in de voor- en/of achtertuin. Dit kan direct in de grond van de tuin, maar ook onder bestrating en vlonders zolang de krat voldoende diepte heeft. De afvoer vanaf het dak wordt dan losgekoppeld van de riolering en geplaatst op de infiltratiekratten zodat deze het regenwater kunnen opvangen. Met een speciaal doek dat fungeert als een soort filter wordt het water daarna langzaam losgelaten in de bodem.

Subsidie infiltratiekratten en installatie
Ook gemeentes zien het water of juist het tekort daaraan als een serieuze dreiging. Daarom zijn zij gestart met het invoeren van een bergingseis. Dit houdt in dat huiseigenaren verplicht worden om een bepaalde hoeveelheid regenwater als eerst te infiltreren voordat het wordt afgestaan aan de tuin of het grondwater. Voor nieuwbouw wordt dit de nieuwe standaard.Om particulieren te stimuleren om het regenwater op een milieuvriendelijke manier af te voeren zijn er vanuit de gemeente subsidies beschikbaar.