Projectmanagement

how_it_works_11

Complexe rioleringsystemen

Rioolsystemen vormen een essentieel onderdeel van particuliere woningen, bedrijfspanden en andere grote gebouwen binnen de bedrijvigheid en gemeentelijke instanties. Binnen het budget en tijdsbestek blijven tijdens een project is een belangrijke voorwaarde voor opdrachtgevers. Om dit haalbaar te maken moeten alle werkzaamheden, kosten en risico’s in kaart worden gebracht.

Voor kleine- en grootschalige projecten

Als ervaren projectmanager help ik u graag met kleine- en grootschalige projecten op het gebied van rioleringen. Door mijn 40 jaar ervaring ken ik alle facetten van het vak en dien ik als schakel tussen de verschillende betrokken partijen en werk ik stap voor stap van advies naar oplevering van het project. Door o.a. tijd te besteden aan een kosten- en haalbaarheidsanalyse kunnen we risico’s tijdig signaleren en tot een minimum beperken om zo het project binnen het afgesproken tijdsbestek en binnen het vastgestelde budget succesvol op te leveren.

how_it_works_22
how_it_works_33

Duurzaam

Om de invloed op het milieu tot een minimum te beperken en de kwaliteit voor de opdrachtgever te waarborgen probeer ik tijdens projecten zoveel mogelijk het duurzaam bouwen principe toe te passen. Zo kan o.a. door een kostenanalyse alleen het materiaal worden aangeschaft wat écht nodig is, worden er geen onnodige vervoersmiddelen ingezet dankzij een overzichtelijke planning en kunnen materialen indien beschikbaar duurzaam worden ingekocht.

Op deze manier vormt duurzaamheid ook binnen uw project een belangrijk element.